busch

Generalni zastupnik
Busch vakuum pumpi za Republiku Hrvatsku

Prodaja, servis i rezervni dijelovi

labaratoriji

Za industriju, medicinske potrebe, laboratorije i istraživačke centre, Busch ima idealne vakuumske pumpe ili centralni laboratorijski vakuumski sustav za sušenje, destilaciju, otplinjavanje ili druge primjene. Od tradicionalnih uljem podmazanih, modernih suho vijčanih tehnologija, Busch može osigurati optimalno rješenje koje najbolje može osigurati potrebne zahtjeve.

Raspon modela:

r5
Mink
Cobra
Dolphin
Fossa